PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”


Operacja pn. „ Budowa placów zabaw w miejscowościach Warszkowo, Pomiłowo, Smardzewo, Kwasowo, Żukowo, Tychowo oraz Tokary w gminie Sławno” mająca na celu udostępnienie mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Przewidywane wyniki operacji: budowa 7 obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
Dnia 27 września 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Biblioteką Publiczną Gminy Sławno została zawarta umowa o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Warszkowo, Pomiłowo, Smardzewo, Kwasowo, Żukowo, Tychowo oraz Tokary w gminie Sławno”
 
Dotacja została udzielona w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Kwota dofinansowania: 300 918, 00 zł.

Kontakt z nami

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno
w Żukowie
Żukowo 65, 76-100 Sławno

Godziny otwarcia Żukowo

  • dummy wtorek: 13:00-17:00

  • dummy środa: 13:00-17:00

  • dummy piątek: 08:00-12:00

Godziny otwarcia Wrześnica

  • dummy poniedziałek 13:00-17:00

  • dummy czwartek 8:00-12:00

Search