EFMR

Operacja pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bobrowice na terenie Gminy Sławno – obszarze o znaczącym potencjale zasobów wodnych, historycznie i kulturowo związanym z rybołówstwem” mająca na celu udostepnienie mieszkańcom i turystom nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci boiska wielofunkcyjnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Przewidywane wyniki operacji: udostępnienie mieszkańcom i turystom nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej w postacji boiska wielofunkcyjnego w Bobrowicach.

Dnia 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Wijewództwem Zachodniopomorskim a Biblioteką Publiczną Gminy Sławno została zawarta umowa o dofinansowanie operacji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bobrowice na terenie Gminy Sławno – obszarze o znaczącym potencjale zasobów wodnych, historycznie i kulturowo związanym z rybołówstwem”.

Wartość operacji: 376 862,79 zł

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 254 984,70 zł

Kontakt z nami

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno
w Żukowie
Żukowo 65, 76-100 Sławno

Godziny otwarcia Żukowo

  • dummy wtorek: 13:00-17:00

  • dummy środa: 13:00-17:00

  • dummy piątek: 08:00-12:00

Godziny otwarcia Wrześnica

  • dummy poniedziałek 13:00-17:00

  • dummy czwartek 8:00-12:00

Search